==>นักเรียนสามารถลงทะเบียนเลือกวิชาเสรี สาระเพิ่มเติม ได้ที่นี่(คลิก)