ที่ตั้งและอาณาเขต


ที่ตั้งและอาณาเขตประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ


ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 83 องศา 38 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก ถึง 172 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ำทางทิศเหนือได้แก่ ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่านฮัดสัน ช่องแคบเดวิส และทะเลบราดอร์ พื้นแผ่นดินทางทิศเหนือประกอบด้วยเกาะหลายเกาะ ซึ่งคั้งอยู่ในเขตหนาว จึงมีค่าทางเศรษฐกิจน้อย เกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เกาะแบฟฟิน และเกาะวิกตอเรีย
ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ แหลมมอริส เจซุป ทางตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะที่สำคัญทางด้านนี้ ได้แก่ นิวฟันด์แลนด์ เบอร์มิวดา และหมู่เกาะบาฮามาส
ดินแดนทางตะวันออกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ (ภาคพื้นทวีป) ได้แก่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของชายฝั่งแลบราดอนในประเทศคานาดา

ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีป น่านน้ำทางทิศใต้ ได้แก่มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก ในมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนดินแดนทางทิศใต้ได้แก่ หมู่เกาะอินดิสตะวันตก เกาะสำคัญมีคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริกา
ดินแดนทางใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศปานามา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย น่านน้ำทางตะวันตกในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ อ่าวอะแลสกา อ่าวแคลิฟอร์เนีย เกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลิวเชียน และหมู่เกาะควีนชาร์ล็อต
ดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ (ภาคพื้นทวีป) ได้แก่ แหลมปรินซ์ออฟเวลส์ มลรัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา