เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศแทบทุกชนิด ทั้งภูมิอากาศร้อน อบอุ่น และหนาว โดยมีปัจจัยมาจากที่ตั้ง(มีที่ตั้งอยู่ในทั้งเขตหนาว อบอุ่น และร้อน) ลักษณะภูมิประเทศ(แนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก ทำให้เกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย) และกระแสน้ำ (กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมไหลผ่านชายฝั่งตะวันออก) สามารถแบ่งความแต่งต่างได้ 12 เขต ดังนี้


1. ป่าดิบชื้น พบได้ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลาง และบางส่วนของหมู่เกาะอินดิสตะวันตก จะมีฝนตกชุกและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เมืองร้อนที่มีใบเขียวตลอดปี หรือป่าดิบชื้น

2.ทุ่งหญ้าเมืองร้อน พบได้ในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเม็กซิโก ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลาง หมู่เกาะอินดิสตะวันตก(บางส่วน) และทางตอนใต้ของคาบสมุทรฟลอริดา เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวต่างกันมาก มีฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ที่เรียกว่า สะวันนา (savanna)

3.ทะเลทราย พบได้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของเม็กซิโก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย อุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อนและมีปริมาณฝนน้อยมาก พืชพรรณธรรมชาติเจริญเติบโตน้อย ส่วนมากจะเป็นพวกกระบองเพชร และหญ้าใบแข็งเป็นหนาม

4.กึ่งทะเลทราย พบได้บริเวณชายขอบของทะเลทราย มีลักษณะกึ่งแห้งแล้ง และฤดูหนาวอากาศหนาวจัด พืชพรรธธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสั้น ที่เรียกว่า สเตปป์ (steppe)

5.ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน พบได้บริเวณแถบชายฝั่งตะวันออก รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะอากาศจะเป็น "ร้อน-แห้งแล้ง หนาว-อบอุ่นชุ่มชื้น ฝนตกในฤดูหนาว" พืชพรรณจะเป็นพวกผลไม้รสเปรี้ยว

6.อบอุ่นชื้น พบได้บริเวณแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ราบชายฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติก อากาศอบอุ่น ฝนตกตลอดปี พืชพรรณจะเป็นทุ่งหญ้ายาวในเขตอบอุ่น ที่เรียกว่า ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie)

7.ชายฝั่งมหาสมุทรตะวันตก พบได้บริเวณแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ช่วงฤดูร้อนอากาศจะอบอุ่นหรือค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูหนาวจะไม่หนาวจัด มีฝนตกตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดิบชื้นในเขตอบอุ่น (ไม้ผลัดใบ และไม้สน)

8.อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป พบได้บริเวณรอบๆทะเลสาบทั้ง 5 (สุพีเรีย มิชิแกน ฮูรอน อีรี ออนแทริโอ) อุณหภูมิ

9.กึ่งขั้วโลก ( Taiga ) พบได้บริเวณทางภาคใต้ของมลรัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา และทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา อากาศหราว มีหิมะตกหลายเดือน ฤดูร้อนค่อนข้างเห็น ฝนตกน้อยระยะสั้น พืชพรรณธรรมชาติเป็นพวกป่าสน และเป็นแหล่งป่าไม้เนื้ออ่อนที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ

10.ขั้วโลก (Tunda) พบได้บริเวณแถบชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติก อากาศจะหนาวเย็นแบบขั้วโลก ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าจุดเยือกแข็ง แต่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นพวกตะไคร่น้ำและหญ้ามอสส์

11.ทุ่งน้ำแข็ง พบได้บริเวณตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นเขตอุณหภูมิที่ไม่มีพืชพรรณธรรมใดๆเจริญเติบโตได้เลย

12.แบบที่สูง พบได้บริเวณเทือกเขาสูงทางภาคตะวันตก เขตภูเขาสูงนี้จะมีอุณหภูมิ ความชื้น และพืชพรรณธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง