การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

 

ช่วงอายุ 12-20 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในระยะนี้ ได้แก่ ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การแตกหนุ่มแตกสาว


การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย มีดังนี้
1. เสียง

เสียงของเด็กชายจะแตกและแหบพร่ามากขึ้น โดยปกติเสียงจะเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 13-14 ปี และจะเริ่มแตกห้าวเมื่ออายุ 16-18 ปี หลังจากอายุ 20 ปี ไปแล้วเสียงจะนุ่มนวลขึ้น ส่วนเด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงน้อยกว่าเด็กชาย

2. กล้ามเนื้อและกระดูก
เด็กวัยรุ่นชาย ช่วยไหล่จะเริ่มกว้างและมีกล้ามเนื้อมากขึ้น นมจะใหญ่ขึ้นที่เรียกกันว่า "นมแตกพาน" ร่างกายจะสูงชะลูดขึ้นและหยุดสูงเมื่ออายุ 18-20 ปี และมีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ เด็กหญิงจะมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวมเร็วเมื่ออายุระหว่าง 12-16 ปี จะมีสะโพกผาย ทรวงอกและเอวคอด ส่วนเด็กชายจะเริ่มสูงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุ 13-15 ปี

3. มีขนขึ้นตามร่างกาย
ในวัยรุ่นชาย จะมีหนวดเคราและขนขึ้น โดยเฉพาะจะมีหนวดขึ้นเหนือริมฝีปากบน ขนมีลักษณะบาง ๆ อ่อนนุ่มจะดกดำ แข็งและหนาขึ้นเป็นหนวดที่ชัดเจนต่อไป ขนที่ปรากฏต่อมาจะมีมากขึ้นที่แก้มส่วนบน และที่ใต้ริมฝีปากล่างและกลายเป็นเคราดกที่คางในที่สุด ขนตามตัวก็เริ่มมีมากขึ้น ขนหน้าอกจะงอกงามต่อไปอีก 10 ปี หรือกว่านั้น นอกจากนั้นยังมีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ และรักแร้ด้วย ในวัยรุ่นหญิงขนที่อวัยวะเพศจะไม่เกิดขึ้น ก่อนที่สะโพกและหน้าอกขยายลักษณะที่เกิดขึ้นจะเช่นเดียวกับเด็กชาย คือมีจำนวนเพียงเล็กน้อยและอ่อนนุ่ม ต่อมามีลักษณะที่หยาบมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนั้น ขนรักแร้ของเด็กหญิงเกิดขึ้นหลังจากที่มีประจำเดือนครั้งแรก โดยมีจำนวนเพียงเล็กน้อย มีลักษณะ นุ่ม เหยียดตรงต่อมามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์
เพศชาย
อวัยวะเพศของเด็กชายจะโตขึ้นเมื่ออายุ 11-12 ปี และจะมีขนาดเท่าผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 15 ปี เมื่อผู้ชายได้รับสิ่งกระตุ้นเส้นเลือดในองคชาตจะขยายตัวทำให้เลือดไหลเข้าไปมากขึ้น เนื้อเยื่อขององคชาตจะขยายตัวและแข็งขึ้น น้ำอสุจิจะหลั่งออกสู่ภายนอกทางองคชาต เรียกว่า "การหลั่งน้ำอสุจิ" หรือ "ฝันเปียก" คือการหลั่งน้ำอสุจิโดยไม่รู้ตัวขณะหลับอยู่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงอายุ 12-13 ปี ลักษณะนี้แสดงว่าผู้นั้นสามารถสืบพันธุ์ และพร้อมที่จะเป็นพ่อคนได้

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ขนาดของอวัยวะเพศนั้นเป็นไปตามกรรมพันธุ์และไม่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับความสามารถทางเพศ หรือความเป็นชายแต่อย่างใด

เพศหญิง
ส่วนมากเข้าสู่วัยรุ่นอยู่ในช่วง 9-13 ปี สัญญาณแรกที่บ่งถึงการย่างเข้าสู่วัยรุ่น คือ ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางคนสูงขึ้น 8-10 เซนติเมตร หัวนมเริ่มเจ็บสังเกตเห็นหน้าอกเริ่มนูนขึ้น รอบหัวนมจะมีการขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ขนาดของเต้านมต่างกันไป นอกจากนี้เริ่มมีขนบริเวณหัวหน่าว (บริเวณเนื้อสามเหลี่ยมเหนืออวัยวะเพศ) และขนรักแร้ รูปร่างของร่างกายจะเริ่มมีส่วนคอดบริเวณเอว และสะโพกผายขึ้น

ประจำเดือน
การมีประจำเดือนครั้งแรกขึ้นอยู่กับความพร้อมของสภาพร่างกาย โดยมากหากเริ่มมีการขยายของเต้านมแล้ว จะมีประจำเดือนภายใน 2 ปีหลังจากนั้น หรือจะเริ่มมีประจำเดือนอีกไม่นานหลังจากขนหัวหน่าวและขนรักแร้เริ่มขึ้น การพบน้ำเหนียวใสเปียกกางเกงชั้นในก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าใกล้ถึงเวลาเริ่มมีประจำเดือนแล้ว ประจำเดือนมีลักษณะเป็นน้ำสีแดง มีลิ่มเลือดปนอยู่เป็นบางครั้ง ส่วนใหญ่จะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกในช่วงอายุ 9-13 ปี แต่ละเดือนจะมีประมาณ 3-5 วัน บางคนอาจมีรอบประจำเดือนสั้นเพียง 22-25 วัน หรือบางคนอาจมีรอบประจำเดือนยาว 30-35 วันก็ได้ ถ้าไม่มีอาการอะไรผิดปกติ เป็นอย่างนี้ทุกเดือน ก็ถือเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับคนนั้น

เด็กแต่ละคนมีประจำเดือนช้าหรือเร็วต่างกัน ไม่ควรตกใจอาการที่มักจะมาพร้อม ๆ กับประจำเดือน เช่น ปวดท้องน้อย มีไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยตามตัว และมาไม่สม่ำเสมอ อาจขาดหายไป 2-3 เดือน หรือมาห่างมาก แต่จะค่อย ๆ เข้าที่จนเป็นปกติ เรื่อง "ตกขาว" ที่มีก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน

 

 

ก่อนหน้า