- - - ประเภทของงานประดิษฐ์ - - -

 

เราแบ่งงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอยได้ดังนี้

๑. ประเภทงานประดิษฐ์ที่เป็นของเล่น เช่น ตุ๊กตา ว่าว รถลาก

๒. ประเภทเครื่องใช้ เช่น ตะหร้า กระด้ง กระจาด เข่ง

๓. เครื่องตกแต่ง เช่น กรอบรูป โคมไฟ งานแกะสลัก และดอกไม้ประดิษฐ์

๔. ประเภทเครื่องใช้ในงานพิธีการ งานประดิษฐ์เครื่องใช้ในงานพิธี
ทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในช่วงโอกาสต่างๆ และงานประเพณี
เช่น ลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา งานออกพรรษา งานศพ งานประดิษฐ์เหล่านี้
เช่น พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวน บายศรี การจัดดอกไม้ในงานศพ