อาหารหลักหมู่ที่ 2 ประกอบด้วย ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
สารอาหารที่ได้รับ อาหารหมู่ที่ 2 ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก นอกจากนั้น
ยังให้เกลือแร่และวิตามินต่าง ๆเป็นส่วนน้อย คาร์โบไฮเดรตเป็นบ่อเกิดพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด เป็นสารที่ช่วยออมสารโปรตีนมิให้ถูกนำมาใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน

 

 

 

 

 

 

ปริมาณที่ควรได้รับใน 1 วัน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเผาผลาญพลังงานของแต่ละบุคคล ผู้
ที่ออกแรงมาก มีความต้องการมากกว่าผู้ที่ออกแรงน้อย แต่อย่างน้อยร่างกายควรได้รับ 4-6 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 2
ให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การเดิน การวิ่ง และการเคลื่อนไหวอื่น ๆ

กลับหน้าแรก