คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธี Admission ตรง ปีการศึกษา 2549

 

โครงการแพทย์จุฬาฯรอบรู้คู่คุณธรรม

ถาม:อยากทราบรายละเอียดของโครงการนี้ค่ะ (ขอแบบละเอียดเลยนะคะ)

ตอบ:ติดตามประกาศจาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:เข้าใจว่าเป็นการสอบ Admission ตรงเท่านั้น และ Admission กลาง จะมีการเปิดรับสมัครโครงการแพทย์จุฬาฯ หรือไม่

ตอบ:ไม่มี

ถาม:มี GPA ขั้นต่ำหรือเปล่าครับ ถ้ามีอยากทราบว่าเท่าไรครับ (GPA ขั้นต่ำในการสมัครนะครับ)

ตอบ:ไม่มี

ถาม: โครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม ในปี 50 มีโอกาสที่จะรับเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ (มากกว่า 200 คน)

ตอบ:ไม่มี

ถาม
1. เกณฑ์ในการรับแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม 200 คน คืออะไร (ตามคะแนนสูงสุดหรือคะ)

2. วิชาเฉพาะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำไหมคะ

3. มีความจำเป็นมาก-น้อยเพียงใดในการกวดวิชาเฉพาะ

ตอบ:1. ถูกต้อง

2. ไม่มี

3. ไม่จำเป็น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เข้าสอบ

ถาม:หากปีนี้นักเรียนพลาด (สอบไม่ติด) ไม่ทราบว่าถ้าจะสอบปีหน้าสามารถสอบตรงโครนงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม ได้หรือไม่

ตอบ:ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2550

ถาม:จากสถิติ แต่ละปีมีผู้สมัครในโครงการ แพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม กี่คน

ตอบ:ปีการศึกษา 2548 จำนวนผู้สมัครโครงการรับตรง 2,181 คน

---------------------------

คำถาม-คำตอบ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

 

ถาม:ข้อผูกพันหรือเงื่อนไขในการสมัคร ขณะศึกษา และหลังจากจบหลักสูตร มีอะไรบ้างคะ

ตอบ:
1. เงื่อนไขในขณะศึกษาต้องเรียน ปี 1-3 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ส่วนชั้นปีที่ 4-6 ต้องไปศึกษาที่ รพ.ศูนย์จันทบุรี หรือ รพ.ศูนย์ชลบุรี

2. หลังจบการศึกษาต้องใช้ทุนผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 3 ปี โดยกลับไปใช้ทุนในจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ถาม:
หลักสูตรโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นอย่างไร มีการสอบอย่างไร พอเรียนจบแล้วสามารถเลือกจังหวัดที่จะไปทำงานได้เองหรือมีการจัดให้ค่ะ และถ้าเราจะเรียนภาคใดภาคหนึ่งให้ลึก รู้จริง จะเลือกเรียนในชั้นใด และเรียนอย่างไร

ตอบ:
รับเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการฯ สอบพร้อมกับทุก ๆ โครงการ พอเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนกับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้จัดสรรสถานที่ใช้ทุนให้

ถาม:
แพทย์ชนบทจะจัดเลือกประมาณวันที่เท่าไร ก่อนโครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม หรือเปล่า และแพทย์ชนบทจะรู้ผลการคัดเลือกประมาณช่วงไหน

ตอบ:ทุกโครงการดำเนินการพร้อมกัน

ถาม:
คนที่ร่วมโครงการแพทย์ชนบท ต้องทั้งเรียนอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ และอยู่ที่จังหวัดนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง

ตอบ:อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร

ถาม:มี 15 จังหวัด แบ่งโควตาที่เหลือ 5 คนหรือไม่/ หรือจัดเรียงทั้ง 15 จังหวัด 1-20 โดยไม่มีโควต้า
ตอบ:โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ไม่มีโควตาแต่ละจังหวัด แต่ต้องมีคุณสมบัติเรื่องภูมิลำเนาหรือเคยศึกษา (ตามเอกสารแผ่นพับ)

ถาม:หมายถึงคนที่มีสิทธิ์สอบต้องเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าตอน ม.ต้น เคยเรียน ตจว. แล้ว ม.ปลายเรียน กทม. มีสิทธิ์สอบหรือเปล่า

ตอบ:
มีสิทธิ์ - หากเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในเขตนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

ถาม:นครนายก อยู่ในข่ายได้เข้าแพทย์จุฬาฯ และรวมถึงจังหวัดปทุมธานีด้วยรึเปล่า? เพราะปทุมธานีและนครนายกนั้นมีพื้นที่ติดต่อกัน

ตอบ:ไม่รวมปทุมธานี

ถาม:นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบัน แต่นักเรียนมาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ กทม. โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา จะมีสิทธิ์เข้าโครงการหรือไม่

ตอบ:มีค่ะ

ถาม:มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากที่กล่าวในเอกสาร

ตอบ:รายละเอียดมีอยู่ในแผ่นพับ

ถาม:ขอความอนุเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการดังกล่าว

ตอบ:รายละเอียดมีอยู่ในแผ่นพับ

ถาม:โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในชนบท แต่อยู่ในพื้นที่ที่คณะแพทย์รับผิดชอบใช่หรือไม่

ตอบ:ดูคุณสมบัติจากแผ่นพับที่แจก

-----------------------

 

คำถาม-คำตอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 

ถาม:ถ้ามีโอลิมปิกวิชาการเกิน 5 คน จะพิจารณารับไหมครับ

ตอบ:ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ถาม:ถ้าชีวโอลิมปิกเกิน 5 คน แต่ไม่ถึง 12 คน ได้หรือเปล่า เห็นเมื่อก่อนได้ (รู้สึกปีนี้ ม.6 เยอะครับ)

ตอบ:ถ้าเกิน 5 คน ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ถาม:ทำไมรับแค่ 5 คนเองครับ น่าจะรับสัก 12 คน เพราะมีรอบ 12 คน แต่พอตัวแทนไปต่างประเทศมี 4 คน ไม่ใช่ 5 คนนะครับ (ตอนแรกได้ยินว่า 12 คน) อุตส่าห์เรียนตั้ง 2-3 เดือนนะครับ

ตอบ:หากเกิน 5 คน ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ถาม:
- มีการสอบเนื้อหาอย่างไร

- คิดคะแนนอย่างไร

ตอบ:ดูรายละเอียดได้จากแผนพับ

ถาม:เด็กเรียนโครงการ พสพ. เรียน ม.4 ม.5 ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เข้าเรียนแพทย์จุฬาฯ โครงการโอลิมปิกชีว ได้หรือไม่

ตอบ:ได้ถ้าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเข้ม ครั้งที่ 2 ของ สสวท. และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ถาม:ค่ายฝึกอบรมเข้ม ครั้งที่ 2 หมายถึงระดับไหน

ตอบ:ต้องสอบถามข้อมูลไปที่ สสวท. หมายเลข 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207

ถาม:
1. ชีวโอลิมปิก จะทราบผลว่าเข้าแพทย์จุฬาฯ ได้ก่อนหรือหลังการสอบโครงการแพทย์จุฬา 200 คน

2. ชีวโอลิมปิก ต้องไม่เป็นผู้รับทุนโครงการอื่น ถามว่า ชีวโอลิมปิกได้ทุนเรียนแพทย์จุฬาใช่ไหม

3. ชีวโอลิมปิก ต้องสอบวิชาเฉพาะจุฬาฯ 25-26 ต.ค. 48 หรือไม่

ตอบ:
1. พร้อมกัน

2. ไม่ใช่

3. ต้องสอบ

ถาม:- ทำไมถึงโควตาโอลิมปิกให้เฉพาะวิชาชีววิทยา เพราะวิชาอื่นก็ทุ่มเทเสียเวลา และมีความคิดเช่นเดียวกัน ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัว admission มากนัก ถึงแม้วิชาชีวเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่วิชาอื่นก็มีความสามารถเหมือนกัน แต่ไปทุ่มเทให้วิชาอื่นมากกว่า

- น่าจะรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสายอื่นด้วย หากเด็กสมัครใจเรียน รวมถึงนักเรียนที่ได้รับทุน สวทช

ตอบ:คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีแนวคิดที่จะให้นักเรียนได้สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติในสาขาที่ถนัด ในสาขาวิชาชีววิทยาจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแพทย์ ทังนี้หากสาขาอื่นสนใจที่จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ สามารถจะสมัครในโครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม


-----------------------------


ถามตอบคำถามทั่วไป

ถาม:วิชาเฉพาะ 300 คะแนน จะเปลี่ยนจากปีที่แล้วหรือไม่ เพราะปีที่ผ่านมาเป็นข้อสอบแบบเปิดกว้างเกินไป คือตอบอะไรก็ได้แล้วแต่ความคิดแต่ละคน ซึ่งประเมินไม่ได้

ตอบ:ปรับเปลี่ยนบ้าง ขอบคุณสำหรับคำถาม ขอยืนยันว่าคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองข้อสอบโดยรอบคอบ & มีธงคำตอบชัดเจนในทุกข้อ

ถาม:
1. สอบวิชาเฉพาะกี่วันครับ หรือสอบทั้ง 2 วันครับ (25-26 ต.ค.) อยากทราบตารางสอบคร่าว ๆ ครับ

2. ระเบียบการการสอบเข้าจะออกประมาณวันที่เท่าไรครับ

ตอบ:
1. โปรดติดตามจากประกาศ / website ของมหาวิทยาลัย www.chula.ac.th

2. ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ติดตามได้จาก website ของมหาวิทยาลัย

ถาม:
1. ข้อสอบวิชาเฉพาะนั้นนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์ลึกมากไหม คือ ยากเกินวุฒิภาวะเด็ก
ม.ปลายไหม

2. ใครเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วใช้เกณฑ์อย่างไรในการให้คะแนน หรือชี้ผิดชี้ถูก

ตอบ:คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ เป็นผู้ดำเนินการ มีกระบวนการกลั่นกรองข้อสอบ และมีการจัดทำธงคำตอบไว้ล่วงหน้า

ถาม:สอบวิชาเฉพาะของทางคณะ ไม่ทราบว่าเป็นข้อสอบแนวไหน เหมือนข้อสอบความถนัดไหม

ใช้ sense เอาก็ได้ใช่ไหมคะ?

ตอบ:เป็นข้อสอบแนวไหนได้อธิบายแล้ว / เหมือนข้อสอบความถนัดไหม : อาจมีส่วนคล้ายคลึงบ้างถ้าเป็นความถนัดทางการแพทย์ / ใช้ sense เอาก็ได้ใช่ไหม : ไม่น่าจะได้ คงต้องมีสติปัญญาประกอบด้วย

ถาม:
1. ข้อจำกัดในวิชาชีพแพทย์ หรือ การเรียนแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทราบว่าในการเรียนแพทย์เฉพาะทางบางสาขา มีการจำกัดส่วนสูง ข้อจำกัดอื่น ๆ มีหรือไม่ จะได้ไม่เลือกเรียนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2. ในการ Admission ตรง โครงการดังกล่าว มีประกาศคะแนนวิชาเฉพาะให้ทราบก่อนสมัครสอบ O-net / A-net หรือไม่

ตอบ:
1. สอบถามจากราชวิทยาลัยเฉพาะสาขา

2. ติดตามประกาศจาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม
:
1. สอบเข้าแพทย์จุฬาฯ จำเป็นต้องเข้าค่ายอยากเป็นหมอไหม? จะเป็นแนวทางของข้อสอบหรือไม่

2. ประกาศผลสอบเฉพาะเมื่อไร

ตอบ:
1. ไม่จำเป็น

2. ติดตามประกาศจาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:มีแนวข้อสอบเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแพทย์ที่จะใช้สอบเป็นวิชาเฉพาะในวันที่ 25-26 ตุลาคม เผยแพร่หรือไม่

ตอบ:ไม่มีเผยแพร่

ถาม:การสอบตรงนั้นสอบเมื่อไหร่ สอบได้กี่คณะ

ตอบ:ติดตามจาก website ของจุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:
1. มีการ limit จำนวนนักเรียนที่จะผ่านเข้ามาสอบสัมภาษณ์หรือไม่ ถ้ามีจำนวนเท่าใด

2. มีการจำกัดเพศในการผ่านเข้ามารับการสัมภาษณ์และการเข้ามาเป็นนิสิตแพทย์หรือไม่

ตอบ:
1. ประมาณ 350 คน

2. ไม่มี

ถาม:จำกัดน้ำหนักตัวของผู้สมัครสอบไหมคะ ต้องไม่น้อยกว่าและไม่เกินเท่าไรคะ

ตอบ:ไม่มีกำหนดไว้

ถาม:คนอ้วนเรียนแพทย์ได้หรือไม่

ตอบ:ได้ หากคณะกรรมการเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ถาม:O-NET/A-NET จะใช้แค่ grade เฉลี่ย 4 เทอมได้รึเปล่าคะ

ตอบ:โปรดสอบถามข้อมูล ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Call Center) หมายเลข 0-2576-5777, 0-2576-5555 หรือดู website www.cuas.or.th

ถาม:กำหนด GPA ในการรับสมัคร หรือเปล่าค่ะ ว่าจะต้องเป็น 3.00 เท่านั้นถึงจะสมัคร

ตอบ:ไม่กำหนดค่ะ

ถาม:อยากทราบว่าปีนี้นิสิตที่รับไป น้ำหนักและส่วนสูงประมาณเท่าไร

ตอบ:น้ำหนักและส่วนสูงตามมาตรฐานเฉลี่ยของเด็กไทย

ถาม:ถ้าได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 จะมีสิทธิเรียนคณะแพทย์ไหมค่ะ

ตอบ:คณะแพทย์ จุฬาฯ ไม่มีข้อกำหนดเรื่อง GPAX

ถาม
:
อาจารย์คะ ลูกเข้าค่ายโอลิมปิก แต่เป็นสาขาเคมี จะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะ

ตอบ:สมัครโครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม ได้ หรือ สมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแพทย์ / โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ หากมีภูมิลำเนาตามที่แจ้งในแผ่นพับ แต่ไม่สามารถสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา) ได้

ถาม:
1. โครงการ สอวน รับพิจารณาหรือเปล่า

2. เรนาโต้คืออะไร

ตอบ:
1. ไม่รับ

2. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถาม
:
จะเปิดขายใบสมัครและรับสมัครเมื่อไร

ตอบ:กรุณาศึกษาจากแผ่นพับที่แจกให้

ถาม:ทะเลอะไรมี 4 สี

ตอบ:ไม่ทราบค่ะ

ถาม:ไม่ถามครับ แต่ตลกดี

ตอบ:ก็ไม่ตอบค่ะ

ถาม:จากที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีห้องพักผ่อน สำหรับนักศึกษาแพทย์เช่น ห้องดูภาพยนตร์ ห้องออกกำลังกาย อยากทราบว่า “มีห้องคาราโอเกะ ไว้ให้นักศึกษาแพทย์คลายเครียดโดยใช้เสียงดนตรีหรือเปล่าครับ

ตอบ:ไม่มีค่ะ

ถาม:ค่าเทอม ๆ ละเท่าไหร่? หน่วยกิตละเท่าใด? ค่ะ

ตอบ:ค่าเล่าเรียน ภาคต้น/ปลาย ภาคละ 16,000
ภาคฤดูร้อน 4,000

ถาม:ในการเรียนภาคปฏิบัตินั้นจะต้องเรียนอย่างไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และถ้าผู้สมัครคณะแพทย์นั้นมีใจรักที่จะเรียนคณะแพทย์อย่างมาก แต่ด้าน IQ ของผู้สมัครนั้นอยู่ในระดับปานกลาง อยากทราบว่าจะเรียนคณะแพทย์ได้ไหมค่ะ

ตอบ:ขอให้หาข้อมูลจากงานจุฬาฯ วิชาการ / Open house คณะแพทยศาสตร์ 23-26 พ.ย. 2548
และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิเข้าเรียนแพทย์

ถาม:
1. มีโครงการผลิตครูหมอหรือเปล่า (ภาควิชามหกายวิภาคศาสตร์)

2. ต้องวางเงินมัดจำแรกเริ่มเท่าไหร่

ตอบ:
1. ยังไม่มีในปีการศึกษา 2549

2. ไม่เคยมีการวางเงินมัดจำเพื่อการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถาม:ความโปร่งใสในการให้คะแนนวิชาเฉพาะ + สอบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะสุขภาพจิต ข้อเขียน สภาวะอารมณ์ แต่ละบุคคล และแต่ละวัย

ตอบ:บุคคลที่มีข้อสงสัยขอตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ ผ่านคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ ภายในเวลาที่กำหนด

ถาม:
1. แนวตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ คณะแพทย์มีตัวอย่างให้น้องหรือไม่ครับ หรือมีตัวอย่างข้อสอบจำหน่ายหรือเปล่า

2. เข้าจุฬาฯ ยาก แต่หาหอพักใกล้จุฬาฯ ยากกว่า ทางคณะแพทย์ได้เตรียมช่วยเหลือเรื่องที่พักไว้บ้างหรือไม่ (เพียงพอหรือไม่)

3. ระบบเส้นสาย เจ้าขุนมูลนาย หมดไปหรือยังครับ (ถ้ามีเส้นสายบอกผมด้วย)

ตอบ:
1. ไม่มี

2. ขอยืนยันว่า ปี 4-6 นิสิตแพทย์ทุกคนจะได้อยู่หอพัก

3. ไม่เคยมี

ถาม:
1. โรคอะไรบ้างค่ะที่ไม่รับเข้าแพทยศาสตร์

2. แล้วถ้าเป็นโรคหัวใจแต่ไม่รุนแรง แล้วก็รักษาตัวอยู่ รพ.จุฬาฯ จะพอมีโอกาสไหมค่ะ (โรคหัวใจรุนแรงนี่มันถึงขั้นไหน (พบหมอทุก 6 เดือน ทานยาเช้า-เย็น ก่อนอาหาร ยาสีม่วง รักษามาประมาณ 9 ปีได้แล้วมั้งค่ะ) ค่ะจึงเรียกว่ารุนแรง)

ตอบ:
1. ดูตามประกาศของจุฬาฯ www.chula.ac.th

2. ความรุนแรงคือ คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

ถาม:เรียนแพทย์มีการ retired รึเปล่าค่ะ

ตอบ:มีค่ะ

ถาม:เมื่อสอบวิชาเฉพาะวันที่ 25-26 ต.ค. 2548 แล้วจะประกาศให้ทราบผลเมื่อไรค่ะ จะวัดผลสัมฤทธิ์ว่ามีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อได้เลยหรือไม่ (โดยแทบไม่ต้องรอผล O-NET/A-NET)?

หมายเหตุ : ถ้านักเรียนคาดหวังจะเป็นนิสิตจุฬาฯ ซึ่งตั้งความหวังไว้ที่คณะแพทย์ แต่ก็สำรองไว้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสมัครสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวิศวะ กับ สกอ. ซึ่งจะสอบใกล้ ๆ กับวันสอบวิชาเฉพาะของคณะแพทย์ และยังติดเข้าค่ายโอลิมปิกเดือน ต.ค. อีกด้วย อย่างนี้จะได้ผลสัมฤทธิ์ จริง ๆ หรือไม่

ตอบ:
การประกาศผลสามารถติดตามได้จาก website ของจุฬาฯ www.chula.ac.th
จะวัดผลสัมฤทธิ์ว่ามีโอกาสเข้ามาศึกต่อได้เลยหรือไม่ ขอตอบว่าไม่ได้

น่าจะอยู่ที่ว่าแสดงศักยภาพในการเข้าศึกษาได้มากน้อยเพียงใดจากผลการทดสอบ

ถาม:จะคัดเลือกโดยดูจากคะแนน O-NET หรือ A-NE เป็นหลักค่ะ แล้วถ้าค่า GPA ไม่ตรงตามคุณสมบัติแต่คะแนน O-NET กับ A-NET ผ่านเกณฑ์จะสามารถเข้าได้ไหมค่ะ อยากรู้ว่าจริงแล้วคณะแพทย์เค้าเรียนหนักกันมากแค่ไหนค่ะ

ตอบ:
- คณะแพทยศาสตร์ไม่มีเกณฑ์ GPA

- เรียน 236 หน่วยกิต 6 ปีการศึกษา

ถาม:แนวข้อสอบที่ทางจุฬาฯ จะสอบ คะแนนทาง O-net, A-net จะได้มาตรฐานเหมือนเดิมหรือ ได้ข่าวว่าข้อสอบออกโดยใครก็ได้ ที่จะส่งข้อสอบเข้า internet จะเป็นครู ม.ปลาย หรือ นร.ก็ได้ อย่างนี้จะมีความเป็นโรรมและมาตรฐานหรือ

ตอบ:เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ถาม:ต้องได้คะแนน O-NET, A-NET อย่างต่ำเท่าไร

ตอบ:ดูได้จากแผ่นพับ

ถาม:อยากทราบว่าแบบทดสอบสุขภาพจิตคิดรวมใน 30%?

ตอบ:ไม่รวม แต่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์

ถาม:การสอบ O-NET, A-NET มีครั้งเดียวใช่ไหม ปีนี้เสียเปรียบ เพราะ apply คะแนนได้ครั้งเดียว

ตอบ:สอบถามข้อมูลไปที่ สกอ. ซึ่งได้เปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Call Center)

หมายเลข 0-2576-5777, 0-2576-5555

ถาม:โครงการนี้ จำเป็นต้องผ่านค่ายต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ หรือไม่ ถ้าจำเป็นมีค่ายใดบ้าง

ตอบ:ไม่จำเป็นค่ำ

ถาม:การ Admission ตรง กำหนดเกรดเฉลี่ยไหมคะ

ตอบ:คณะแพทย์ ไม่กำหนด

ถาม:จำกัดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการสอบไหม

ตอบ:ไม่จำกัด

ถาม:จะรู้คะแนนวิชาเฉพาะหรือไม่? และเมื่อไร? และประกาศคะแนนอย่างไร? จะประกาศผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เมื่อไร? และจำนวนกี่คน? หากมีผู้ตกสอบสัมภาษณ์ จุฬาฯ จะเรียกนักศึกษาเพิ่มแทนผู้ที่ตกสัมภาษณ์หรือไม่ และอย่างไร?

ตอบ:จะประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 350 คน /หากมีผู้ตอสอบสัมภาษณ์
จุฬาฯ จะเรียกนักศึกษาเพิ่มแทนผู้ที่ตกสัมภาษณ์หรือไม่ ขอตอบว่า ไม่เรียกเพิ่มส่วนคำถามอื่น โปรดติดตามประกาศจาก website ของจุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:การเลือกเข้าโครงการแพทย์จุฬาฯ แบบ Admission ตรงนั้น ต้องรอผลสอบ O-NET & A-NET จาก สทศ ก่อนหรือไม่

ตอบ:ต้องสอบ

ถาม:ขอทราบรายละเอียด การรับนิสิตแพทย์โดยโครงการโอลิมปิกชีววิทยา ว่าต้องสอบคัดเลือกเฉพาะกลุ่มนี้ใช่หรือไม่ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง สอบเมื่อใด สมัครวันที่เท่าใด

ตอบ:ต้องสอบพร้อมกันทุก ๆ โครงการ

ถาม:โครงการแพทย์จุฬา รอบรู้คู่คุณธรรม เรียนเหมือนกับโครงการโอลิมปิกวิชาการหรือเปล่า

ตอบ:เหมือนกัน

ถาม:ข้อสอบข้อเขียนถ้าลายมือไม่สวยจะมีผลไหมค่ะ (ลายมือประมาณเนี้ยค่ะ)

ตอบ:ถ้าถึงขนาดอ่านไม่ออก คงจะมีผล เท่าที่เขียนมาพออ่านได้

ถาม:สอบตรงของแพทย์ จะมีวิชาการร่วมด้วยไหม? เช่น การแต่งความ

ตอบ:วิชาการ อยู่ใน O-NET และ A-NET
การแต่งความ บางส่วนอยู่ในทดสอบสุขภาพจิต

ถาม:
1.คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครคณะแพทย์จุฬาฯ มีอะไรบ้าง

2. และต้องใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการสมัครหรือเปล่าค่ะ

3. และอยากทราบ มหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์และชีวภาพอันดับ 1 นั้นคือประเทศอะไร

ค่ะ และมหาวิทยาลัยอะไร

ตอบ:
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร ติดตามทางประกาศของจุฬาฯ website www.chula.ac.th

2. ไม่ใช้

3. กรุณาค้นจาก website ที่สนใจ เนื่องจากมีการจัดลำดับจากหลายองค์กร

ถาม:A-Net คือ เลข 2 เดิมหรือเปล่าค่ะ

ตอบ:A-NET คือ Advance National Education Test ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้จัดสอบ มีทั้งหมด 5 รายวิชา ให้เลือกสาขาละ 3 รายวิชา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เลือกวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ถาม:ถ้าสอบเข้าคณะทันตแพทย์, สหเวชศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ฯ แล้วอยากเรียนหมอสอบใหม่ได้มั้ยครับ

ตอบ:ได้ ถ้าคิดว่าตนเองไม่เหมาะกับสาขาวิชาที่เรียนอยู่ และมีความเหมาะสมกับวิชาแพทย์มากกว่า

ถาม:มีการพิจารณาในส่วนของ Port Folio ไหมคะ

ตอบ:ไม่ได้กำหนด นักเรียนสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

ถาม:ข้อสอบวัดความสามารถจะคล้าย ๆ กับการวัดความเป็นครู?

ตอบ:ไม่ใช่ เป็นการวัดศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแพทย์

ถาม ก่อนสอบสัมภาษณ์รับกี่คนค่ะ (สอบข้อเขียน)

ตอบ:คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ไม่เกิน 350 คน

ถาม:อยากทราบรายละเอียด เนื้อหาของวิชาที่สอบ ทั้ง A-Net/O-Net โดยเฉพาะวิชาเฉพาะ 3 วิชาของคณะแพทย์ จะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง เพราะงง มาก ๆ

ตอบ:ข้อสอบ A-NET, O-NET จัดสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กรุณาสอบถามจาก

www.cuas.or.th หรือ 0-2576-5777, 0-2576-5555

ถาม:ข้อสอบวิทยาศาสตร์ของ สกอ. ใน O-net และ A-net จะมีการแบ่งน้ำหนักของรายวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อย่างไรบ้าง ตัวข้อสอบจะเน้นไปที่วิชาจำเป็นสำหรับแต่ละคณะหรือเปล่า หรือทุกคณะสอบเหมือนกันหมด

ตอบ:ข้อสอบเป็นของศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งทุกคนจะต้องสอบเหมือน ๆ กันหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2576-5777, 0-2576-5555

ถาม:วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 3 รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แบ่งสอบแต่ละวิชาเท่า ๆ กันใช่มั้ยค่ะ หรือมีข้อสอบชีววิทยามากที่สุด

ตอบ:ข้อสอบความรู้ทางวิชาการออกโดย ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โปรดสอบถามรายละเอียดจาก www.cuas.or.th หรือ 0-2576-5777, 0-2576-5555

ถาม
:
1. จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คิดว่านักเรียนโรงเรียนนานาชาติ มีสิทธิ์สอบติดแพทย์จุฬาฯ กี่เปอร์เซ็นต์

2. ทางคณะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนนานาชาติหรือไม่

ตอบ:
1. มีน้อยมาก ไม่เกิน 1 คน

2. ไม่มี

ถาม:
1. วิทยาศาสตร์ (05) มีวิชาอะไรย่อย ๆ บ้าง

2. กลุ่มสาระ A-Net Eng 2 (13), Match 2 (14), Science 2 (15) คือยังไง

ตอบ:
1. เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

2. ถ้าจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต้องเลือกสอบ 3 กลุ่มสาระนี้

ถาม:หากเรียนจบหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) จะสามารถเข้าร่วมโครงการจุฬาฯ-ภูมิพลฯ ได้หรือไม่

ตอบ:สอบถามข้อมูลจาก website ของจุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:
1. ตามที่คณะแพทย์ ไม่นำ GPA และ GPAX มาคิด หมายถึงไม่เอามารวมเป็นคะแนนและไม่พิจารณา GPA แต่ละภาคเรียนเลยใช่หรือไม่ อย่างไรค่ะ

2. แล้วที่หอประชมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ชี้แจงว่าไม่มีผู้มาสมัครได้ GPA ต่ำกว่า 3.7 มาสมัคร แต่ทำไมในหนังสือพิมพ์ถึงลงว่าต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.5 แท้จริงเป็นอย่างไรค่ะ

ตอบ:
1. ถูกต้อง

2. ผู้สอบได้มากกว่า 95% GPAX ? 3.7 ที่สอบได้น้อยกว่า 3.7 แล้วเข้าได้มีเพียง 2 โรงเรียน คือ เตรียมอุดม และเซ็นคาร์เบรียล

ถาม:ปีที่แล้ว สอบตรงของแพทย์จุฬาฯ ออกข้อสอบ “สำนวนภาษาอังกฤษ” ถามว่า ปีนี้จะมีสอบตรงเป็นสำนวนภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า?

ตอบ:ขอยืนยันว่า ข้อสอบของจุฬาฯ ปีที่แล้วไม่มีลักษณะดังกล่าว / คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้นำส่งข้อสอบ

ถาม:คณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบ 8 คน ประกอบด้วยแพทย์สาขาอะไรบ้าง

ตอบ:คณะกรรมการตรวจข้อสอบมีมากกว่านี้ ไม่ได้จัดคณะกรรมการโดยพิจารณาจากสาขา

ถาม:อยากทราบเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพ การวัดตาบอดสีว่าในระดับใดที่จะรับพิจารณา และในระดับใดไม่รับพิจารณา, การประกาศผลสัมภาษณ์เมื่อใด

ตอบ:เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ global rating scale ? 3 / ผ่านเกณฑ์สุขภาพกายและจิต /การวัดตาบอดสี ตามประกาศ /การประกาศผลสัมภาษณ์ ติดตามประกาศจาก www.chula.ac.th

ถาม:การสอบสัมภาษณ์ขอทราบลักษณะข้อสอบวิชาเฉพาะที่สอบ 25-26 ตค.48 สิ่งที่อยากฟังมากคือ จะเข้าเป็นนิสิตแพทย์ได้อย่างไร แต่ที่พูดมา 2 ชั่วโมงคือแนะนำการเรียนแนะนำมหาวิทยาลัย และควรจะพูดเมื่อสอบได้แล้ว

ตอบ:ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ การแนะนำนั้นเป็นการให้ข้อมูลว่า การเรียนแพทย์เป็นอย่างไร การเรียนแพทย์จุฬาฯ เป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือก

ถาม:
1. ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะก่อนหรือไม่?

2. กำหนดคะแนนขั้นต่ำหรือไม่ว่าต้องได้เท่าไรขึ้นไปถึงยื่นสมัครได้ (พร้อม O-Net/A-Net ซึ่ง

กำหนดไว้ 35% ขึ้นไป (กำหนดจำนวนหรือไม่)

ตอบ:
1. ประกาศผลสอบติดตามได้จาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

2. ไม่ได้กำหนด

ถาม:แนวข้อสอบ O-Net/A-Net เป็นอย่างไร จะน่าเชื่อถือได้เหมือน ข้อสอบ Entrance เดิมหรือไม่

ตอบ:เป็นนโยบายของ สกอ. , ติดตามสอบถามจาก สกอ.

ถาม:การสอบวิชาเฉพาะในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2548 จะประกาศผลคะแนนก่อนรู้ผลสอบ O-Net และ A-Net หรือไม่

ตอบ:ติดตามประกาศจาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

ถาม:
1. วันที่ 1-30/5/48 สมัครผ่านอะไรค่ะ

2. วิชาเฉพาะจะมีการประกาศคะแนนไหมค่ะ และทุกคนมีสิทธิ์สอบ O-Net, A-Net ใช่ไหมคะ

ตอบ:
1. ติดตามประกาศจาก website จุฬาฯ www.chula.ac.th

2. ถูกต้อง

ถาม:
1. อยากทราบวิธีการรับแพทย์นานาชาติ โดยละเอียด ไดจากที่ใดค่ะ คุณแม่ของนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ชั้น ม.ปลาย

2. ค่าใช้จ่ายแพงมากไหมค่ะ กรุณาตอบมาทาง E-mail ก็ได้ค่ะที่ parsuki@hotmail.com

ตอบ:ยังไม่มีโครงการรับแพทย์นานาชาติ ในปี 2549

ถาม:การเรียนในคณะแพทย์นั้น จะมีการเรียนการสอนวิชาและหลักสูตรอะไรบ้าง และเรียนทั้งหมดกี่หน่วยกิต ผู้ที่เรียนนั้นจะต้องเรียนให้ได้ GPA เท่าไรถึงจะไม่ถูกรีไทส์

ตอบ:มีการเรียนการสอน 86 รายวิชา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เรียนทั้งหมด 236 หน่วยกิต /และผู้เรียนจะต้องเรียนเท่าไรถึงจะไม่ถูกรีไทส์การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต

นิสิตจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต ในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อมีการจำแนกสภาพนิสิต และได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50

- เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการ

จำแนกสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน

- เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนิสิตต่อเนื่องกันแล้ว

ยังไม่พ้นสภาพวิทยาทัณฑ์

- เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือ

20 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตร 5 ปี หรือ 24 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า

สำหรับหลักสูตร 6 ปี แล้วยังมีจำนวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้มเฉลี่ย

สะสมต่ำกว่า 2.00


กลับหน้าหลั/หน้าถัดไป