ระเบียบการโรงเรียนพลตำรวจ

 

 

ที่ตั้ง www.edu.police.go.th/index.html

1.กองกำกับการ1 กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา โทร.02-5133894,5139362-71ต่อ2062

2.โรงเรียนตำรวจภูธร 1 จังหวัดสระบุรี โทร.036-303474,303471-3

โรงเรียนตำรวจภูธร 2จังหวัดชลบุรี โทร.038-278200-2

โรงเรียนตำรวจภูธร 3จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-371389

โรงเรียนตำรวจภูธร 4จังหวัดขอนแก่น โทร 043-236672,237622

โรงเรียนตำรวจภูธร 5จังหวัดลำปาง โทร054-269293-5

โรงเรียนตำรวจภูธร 6จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-229625,223011

โรงเรียนตำรวจภูธร 7จังหวัดนครปฐม โทร034-254312,250987

โรงเรียนตำรวจภูธร 8จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร077-200424-5

โรงเรียนตำรวจภูธร 9จังหวัดยะลา โทร.037-212870

หลักสูตร

1.จบ ม.6 ,ปวช,เทียบเท่า อายุ 18-27 ปี และต้องขึ้นบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายแล้ว

2.ชายโสด สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป และหายใจเต็มที่ต้องไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยกเว้นผู้สมัครในส่วนกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน เพศชาย อายุ 18-23 ปี สูง 170 ซม. หญิง อายุ 18-21 ปี สูง 165 ซม.(เพษหญิงจะรับเป็นบางปี)

หลักฐาน

1.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9) รูปถ่าย 2*2.5 นิ้วจำนวน 12 รูป ขนาด 3*5 นิ้ว(โปสการ์ด)จำนวน 1 รูป

วิชาสอบ

1.ภาษาไทย,คณิต,อังกฤษ,สังคมและกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบการยภาพ(ชายวิ่ง 1,000 เมตร,หญิง วิ่ง 800 เมตร,และว่ายน้ำ 25 เมตร

3. หาความเหมาะสมที่จะเป็นตำรวจและตรวจร่างกายสัมภาษณ์

ขณะศึกษา

เมื่อเข้ารับการอบรม 1 ปี จะได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.กำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา

จะได้บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานกรมตำรวจต่อไป

การับสมัคร

ประกาศรับสมัครเดือนกันยายน, รับสมัคร เดือนตุลาคม, สอบเดือนพฤศจิกายน