RANGSAN
โลกแห่งสมุนไพร
   ::รังสรรค์ ชุณหวรากรณ์::

ผักคราดหัวแหวน

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spilanthes paniculata Wall. Ex DC.
วงศ์ COMPOSITAE
ชื่ออื่น ๆ ผักคราด (ภาคกลาง) ผักเผ็ด (ภาคเหนือ) ผักตุ้มหู (ภาคใต้)
ลักษณะของพืช เป็นพืชล้มลุก ใบเดี่ยวติดกับลำต้นแบบใบสลับ ใบรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างเรียบ ใต้ใบมีขนเล็กน้อย ขนาดของใบกว้าง 2–7 ซม. ยาว 2–9 ซม. ดอกออกรวมเป็นช่ออัดแน่น รูปกรวยกว้าง 5–7 มม. ยาว 1–1.5 ซม. ดอกที่อยู่ริม ๆ มีกลีบสีเหลืองขนาดเล็กยื่นออกมา ส่วนดอกที่อยู่ภายในมีขนาดเล็กมากและมีสีเหลือง
ส่วนที่ใช้เป็นยา ดอกสด
สรรพคุณและวิธีใช้ ใช้ แก้อาการปวดฟัน โดยใช้ดอกตำกับเกลืออมหรือกัดไว้บริเวณที่ปวด
การขยายพันธุ์ ใช้ลำต้น
สภาพดินฟ้าอากาศ ชอบขึ้นในที่มีความชื้นสูงหรือที่ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ใกล้ ๆแหล่งน้ำสามารถจะเจริญ ได้ดีในดินเหนียวหรือดินร่วน
การปลูก ใช้ลำต้นที่มีข้อ 2–3 ข้อ ฝังลงไปในดินให้ส่วนยอดโผล่เหนือผิวดิน
การบำรุงรักษา เนื่องจากพืชชนิดนี้เป็นวัชพืชที่สามารถขึ้นได้ทั่ว ๆ ไปจึงไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา แต่ประการใด

 
   
   
 
Copyright 2002 คำนำสารบัญเกี่ยวกับผู้จัดทำโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี บรรณานุกรม