ประวัติความเป็นมาของกีฬาเนตบอล

แต่เิดิมเป็นกิจกรรมพลศึกษาที่ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรมแชร์บอล ซึ่งครูพลศึกษาใช้เป็นเกมนำส่งเสริมทักษะ

การเคลื่อนไหวและการรับ - ส่งบอล อันเป็นทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลกีฬาเ้นตตบอลได้รับการส่งเสริม

พัฒนาจากกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนและยืดหยุ่นได้ตามตามสภาพผู้เล่น สถานที่ และอุปกรณ์

ปัจจุบัน เนตบอลเป็นกีฬาสากลมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ ในประเภททีมหญิง ทั้งในกีฬาซีเกมส์ , เอเชี่ยนเกมส ์

โอลิมปิค จากการค้นคว้าทำให้ทราบว่ากีฬาเนตบอลมีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษ และแพร่ขยายในเครือจักรภพ

นิยมเล่นมากในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศแถบทะเลแคริเบียน มีการแข่งขันถึงระดับชิงแชมป์โลก

มีการเล่นกีฬาเนตบอลแพร่หลายแถบเอเชียใต้ในอินเดีย เคยมีการจัดชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศศรีลังกา และเริ่มมีการ

จัดแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเชีย กีฬาเนตบอลแพร่หลายมากในสิงคโปร์ ประเทศไทยเริ่มเล่นกีฬาเนตบอล

โดยส่งทีมเข้าแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมชาติสิงคโปร์ และส่งทีมเนตบอลเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ 2004

ที่ประเทศเวียตนาม

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนตบอล ปีที่ ๓

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ประจำปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘

โครงการกีฬาบูรณาการเสริมหลักสูตร

การเรียนการสอนพลานามัย

 

 

 

 

 

กลับสู่เมนู