ยินดีต้อนรับ และ อย่าเพิ่งรีบCLICKหนี
มโหรีปี่ฆ้องร้องรับ ซอขับขลุ่ยครวญหวนหา จับปี่มี่ก้องร้องลา หลิบหลบครบครัน ติงทั่งทั่งติงฉิ่งฉับ จะเข้รับด้วงล้วงทรวงสั่น จวนสิ้นเสียงกล่อมโลกพลัน ฝากมันแก่เจ้านี้ “ดนตรีไทย”
เสียงซออออ่อ อ้อเอื่อยเพลง จับปี่เต๋งเต้ง เตงเต่งต้อง ตอดตุ๋ยตุ่ยตุ้ยเหนง เหน้งเหน่งระนาดเอย ฆ้องหน่องหนองน่องหน้อง ผรึ่งผรึ้งผรึ้งตะโพน
“เครื่องดนตรี” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า เป็นเครื่องบรรเลง
ซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทำนองเพลง
เครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ และ
เป็นเครื่องหมาย อย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม
ด้านอื่น ๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริมและรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป
ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและ ความสนใจ
ดนตรีไทยขึ้นมาได้ ต่อไปนี้จะขอแนะนำให้รู้จักส่วนหนึ่งของ "ดนตรีไทย" คือ "เครื่องดนตรีไทย"ด้วยลักษณะของการทำให้เกิดเสียงดนตรี ดังกล่าวข้างต้น
เราอาจจะแบ่งประเภทของเครื่องดนตรี ออกได้เป็นกลุ่มกว้าง ๆ ได้ดังนี้

1.เครื่องดีด


เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยการใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย
แล้วเกิดเสียงดังขึ้น เราจะรวมเรียกว่า “เครื่องดีด” ฯลฯ


2.เครื่องสี


เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้า กับสายในดนตรีไทย ฯลฯ


3.เครื่องตี


เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ของ สองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี ฯลฯ


4.เครื่องเป่า


เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ ฯลฯ


5.การประสมวง


วงดนตรี คือ การเอาเครื่องดนตรีหลาย ๆ อย่างมาบรรเลงรวมกัน แต่การที่จะนำเอาเครื่องดนตรี
คนละอย่างมาบรรเลงพร้อม ๆ กันนี้