คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง

การหารเลขยกกำลัง

เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ

เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เลขยกกำลังแสดงจำนวน

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

ตอนที่ 1.2 การหารเลขยกกำลัง

เมื่อเรานำเลขยกกำลังหนึ่งไปหารเลขยกกำลังอีกจำนวนหนึ่งจะได้ผลดังนี้

54/53=(5x5x5x5)/(5x5x5)=5

3.25/3.22=(3.2x3.2x3.2x3.2x3.2)/(3.2x3.2)=3.23

แต่ทุกคนได้รู้ว่า "ไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหาร" ดังนั้นเลขยกกำลังที่หารนั้น  "ต้องมีฐานที่ไม่ใช่ศูนย์" แต่ถ้า

23/23=(2x2x2)/(2x2x2)=1

ดังนั้น 20=2

a0=1 และ a ไม่ใช่ 0

ถ้าพร้อมแล้วก็ไปตอนต่อไปเลยครับ