คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

เศษส่วนและทศนิยม

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

รากที่สอง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

ตอนที่ 4.1 เศษส่วนและทศนิยม

ในช่วงนี้จะมีแค่ 2 ตอนเท่านั้นคือการเปลี่ยน เศษส่วนเป็นทศนิยมและทศนิยมเป็นเศษส่วน

สำหรับการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนั้นง่ายมาก โดยเราดูก่อนว่าส่วนนั้นสามารถนำไปให้เป็นจำนวน 10 100 1,000 10,000 หรือเปล่าหากทำได้ ก็คูณส่วนไปและคูณเศษด้วยได้ผลลัพธ์ให้นับจำนวนศูนย์ว่ามีกี่ตัวเช่น หาก 1 ตัว ก็ 1 ตำแหน่ง ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการหารเศษซึ่งให้นำส่วนไปหาเศษได้เลย แต่หากเราสังเกตจึงพบว่า หากนำ 3 ไปหาร 7จะได้ 0.428571428571... ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทศนิยมซ้ำคือ 428571 แต่หากนำ 2 ไปหาร 5 จะได 0.4000... คือได้ศูนย์ซ้ำไปเรื่อยๆดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เศษส่วนทุกจำนวนเป็นจำนวนซ้ำ(แต่ 0 ไม่นิยมเขียนซ้ำ)

ส่วนการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนนั้นทำได้โดยนับตำแหน่งและแทนด้วยศูนย์ เช่น

0.23 = 23/100

2.27 = 2+0.27 = 2+27/100

ส่วนการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนั้นกรณีที่เป็นเศษส่วนซ้ำนั้นมีหลักการดังนี้

เศษ/ส่วน = ทศนิยมทั้งหมด - เลขที่ไม่เป็นทศนิยมซ้ำ/9 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับทศนิยมซ้ำ x 10n โดย n เป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำ

ขอรีบตัดไปตรรกยะเลยครับ