คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง

การหารเลขยกกำลัง

เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ

เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เลขยกกำลังแสดงจำนวน

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

เลขยกกำลังหมายถึงการคูณตัวเลขนั้นๆ ไปตามจำนวนของเลขชี้กำลัง

ตัวอย่างเลขยกกำลัง จากภาพทางซ้ายจะพบว่าตัวแปร a ต้องคูณตัวเองตามจำนวนของ n

เพราะฉะนั้น 23 = 2x2x2 = 8

(-3)3=(-3)x(-3)x(-3) = 81

1.13=1.1x1.1x1.1=1.331 ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าตัวเลขจะต้องคูณตัวมันเอง ตามจำนวนของเลขชี้กำลัง ส่วนตัวเลข 3 เดี่ยวๆนั้นจะยกกำลัง 1 ดังนั้น 31 = 3 ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ลองไปยังหัวข้องต่อไปทางซ้ายมือ