คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

เศษส่วนและทศนิยม

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

รากที่สอง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 4 จำนวนจริง

สำหรับจำนวนจริงนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของจำนวนไม่เต็ม เช่น เศษส่วน ติดรูท ทศนิยม ฯลฯ สำหรับเรื่องที่ยากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องรากที่สอง เพราะต้องเรียนค่าเฉลี่ยซึ่งจะละเอียดตอน ม.3 และกัน