คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการหมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย เท่ากับ สมการที่มีเพียงตัวแปรเดียวและและเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งเรียกว่า สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยรูปทั่วไปจะเป็น ax+b=0 เมื่อ a,b เป็นค่าคงที่

การแก้สมการนั้นง่ายมากเราจะใช้สมบัติเท่ากัน เช่น บวกอยู่เราก็นำจำนวนนั้นไปลบแล้วเราจะได้คำตอบ ลบอยู่ไปบวก คูณไปหาร หารไปคูณก ก็แค่นั้น

ตอนที่ 5.2 อสมการ

ง่ายมากครับ อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับ > , < การแก้สมการนั้นแก้แบบปกติ แต่ต่างกันที่หาก คูณกับจำนวนติดลบแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย > < ให้เป็นตรงกันข้าม

จบแล้วครับไปหน้าต่อไป