คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ลองดูภาพข้างล่างนี้

เราเคยเรียนใน ม.2 ว่า สามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันหาก ด้านสามด้านหรือมุมสามมุมเท่ากันหมด ในบทนี้เราจะเรียนการหาด้านของสามเหลี่ยมโดยการใช้ตรีโกณมิติ โดยดูภาพประกอบข้างบนคือ

ด้านตรงข้ามมุม A/ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ sin A ซายน์ A

ด้านประชิดมุม A/ด้านตรงข้ามมุมฉาก เรียก cos A คอส A

ด้านตรงข้ามมุม A/ด้านประชิดมุม A เรียก tan A แทน A

ด้านประชิดมุม A/ด้านตรงข้ามมุม A คือ cot A ค็อท A(ส่วนกลับของtan)

ด้านตรงข้ามมุมฉาก/ดานประชิดมุม A เรียก sec A เส็ค A (ส่วนกลับของ cos)

ด้านตรงข้ามมุฉาก/ด้านตรงข้ามมุม A เรียก cosec A โคเส็ค A (ส่วนกลับของ sin)

อัตราส่วนทั้งหมดนี้เรียก อัตราส่วนตรีโกณมิติ

การใช้งานคือให้เรานำรูป สามเหลี่ยมมาแล้วแล้วแทนค่าด้วยมุม เช่น tan ของมุมหนึ่งเป็น 30 องศา เนาก็นำ tan 30 มาเทียบสมการซะ! แค่นี้ก็เสร็จแล้ว

ความจริงแล้วมีมากกว่านี้ แต่ต้องไปเรียน ม.3 ก่อนแล้วถึงรู้เอง