คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง

การหารเลขยกกำลัง

เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ

เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เลขยกกำลังแสดงจำนวน

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

ตอนที่ 1.1 การคูณเลขยกกำลัง

กรุณาสังเกตุเลขต่อไปนี้

32x34=(3x3)x(3x3x3x3)=3x3x3x3x3x3x3=37

87x82=(8x8x8x8x8x8x8)x(8x8)=8x8x8x8x8x8x8x8x8=89

1.53x1.52=(1.5x1.5x1.5)x(1.5x1.5)=1.5x1.5x1.5x1.5x1.5=1.55

เราจะพบว่า ถ้า a3xa3=(axaxa)x(axaxa)=axaxaxaxaxa=a3+3=a6 ซึ่งหมายความว่า เมื่อนำเลขยกกำลังที่มีฐาน(ตัวเลข)เหมือกัน จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขเดิมแต่นำเลขชี้กำลังมารวมกันซึ่งทำให้

(5B)(25B2) = 53B3

ถ้าพร้อมแล้วไปยังจุดต่อไปได้เลยครับ