คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

เศษส่วนและทศนิยม

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

รากที่สอง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

ตอนที่ 4.3 รากที่ 2

สำหรับตอนนี้เครื่องผมไม่สามารถเขียนรากที่ 2 ได้ ขอปากเปล่าละกัน

รากที่สองหมายถึงจำนวนที่คูณกันแล้วได้จำนวนนั้น เช่น 16 รากที่ 4 ของ 16 คือ 4 เพราะ 4x4 = 16 และ -4x-4 = 16 เช่นกัน แต่รากที่สองของ -9 ไม่มีถือเป็นจำนวนจินตภาพซึ่งเรียนในชั้นสูง แต่ถ้าจำนวนใดก็ตามที่หาไม่ได้ให้ตอบแบบติดราก(บางที่ในชั้นอาจเรียกรูท)

ส่วนคุณสมบัติของรากที่สอง เช่น หาก a มากกว่าหรือเท่ากับ 0 b ก็เช่นกัน หาก รูทa x รูทb = รูท ab นั่นเองแต่หาก aตัวเดิมแต่ b มากกว่า 0 แล้ว รูทa ส่วนรูทb = รูท a/b แต่ไม่นิยมให้อรรตกยะเป็นส่วนดังนั้นต้องคูณด้วยรูทจำนวนนั้นเพื่อให้รากหายไป

ส่วนการประมาณและการหารากที่ 3 ไว้รู้ตอนเรียนละกันครับ!