คณิตศาสตร์ ม.3

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

บทที่ 3 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส

บทที่ 4 จำนวนจริง

เศษส่วนและทศนิยม

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

รากที่สอง

บทที่ 5 สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 8 วงกลม

ติดต่อผมได้เลย

ตอนที่ 4.2 จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

จำนวนตรรกยะคือจำนวนที่เขียนในรูปของ a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่ใช่ 0 เนื่องจากจำนวนเต็นและทศนิยมซ้ำสามารถทำเป็นรูปเศษส่วนได้แสดงว่า จำนวนเต็มและทศนิยมซ้ำเป็นจำนวนตรรกยะ แต่ เศษส่วน จำนวนเต็ม และทศนิยมไม่สามารถแทนได้ด้วยจุดบนเส้นจำนวน จำนวนตรรกยะทุกจำนวนสามารถแทนได้โดยจุดบนเส้นจำนวน แต่จำนวนอตรรกยะ เช่น ทศนิยมไม่ซ้ำสามารถแทนได้ด้วยจุดบนเส้นจำนวนดังนั้น จำนวนตรรกยะทุกจำนวนสามารถแทนได้ด้วยจุดบนเส้นจำนวน

แค่นี้เองครับไปตอนต่อไปเลย