Harddisk

        Harddisk หมายถึง จานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กใข้เก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ โดยปกติจะบบรจุไว้ในกล้องมิดชิด บางทีเรียก "Fixed disk" Harddisk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลไว้ด้เป็นการถาวรตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลก็จะไม่ศูนย์หายไปไหน สามารถอ่านเละบันทึกข้อมูลเพิ่มลงได้ ขนาดความจุวัดกันเป็น MB หรือ GB  ความเร็วทั่วไปคือ 5400 รอบต่อนาทีแต่ในปัจจุบันนี้เริ่มนิยมความเร็ว 7200 รอบต่อนาทเนื่องจากมีราคาต่างจาก 5400 รอบ เพียงไม่กี่ร้อยบาท ส่วน Harddisk ที่เป็น scsi port นั้นราคายังสูงมากแต่มีความเร็วหมุนจานที่ 10000 รอบต่อนาทีขึ้นไป

          Harddisk สามารถอ่านวิธีการ Set Jumper ให้เป็น Master หรือ Slave หรือให้ Cable Select ได้จากบนตัวฮาร์ดดิสก์นั่นเอง รวมทั้งจะมีตัวเลขของคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น Cylinder , Heads , Sectors ของ HDD ตัวนั้นไว้ด้วย ซึ่งค่าตัวเลขเหล่านี้จะช่วยในการกำหนดขนาดของหน่วยความจุในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง ปกติแต่ละตัวจะมีการตั้ง  Jumper เป็น Master และขา 1ของ Port สายสัญญาณจะอยู่ด้าน Port สายไฟเสมอ

<กลับไปหน้าหลัก><ไปหน้าความรู้คอมพิวเตอร์>